Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Zarząd Główny
Warszawa
kontakt

Strona główna | Aktualności | Komunikaty | Info | Konkurs SW | Konkurs OTR | Szkolenia | Imprezy | Projekty finansowane z UE

Szukaj:

 Komunikaty Prezesa i Sekretarza Generalnego

 

Lista dyskusyjna


 

 Strony oddziałów:

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH

założone w 1926r. przez prof. Henryka Mierzejewskiego

Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT)

 

00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14a

tel. 22-827-17-68; 22-826-45-55

fax 22-826-03-54

Założyciel SIMP

prof. inż. Henryk Mierzejewski

nowy Statut SIMP
(obowiązuje od 16.X.2010r.)


Zamek SIMP w Rydzynie

Członkostwo w SIMP osób pracujących/mieszkających zagranicą

Polityka Jakości
 

E-mail:

 

simp@simp.pl

   

Prezes:

janicki.poznan@wp.pl  

Sekretarz Gen.:

sg@simp.pl  

Sekretariat:

sekretariat@simp.pl  

System Zarz. Jak.:

pelnomocnikSZJ@simp.pl  

Księgowość:

ksiegowosc@simp.pl (200MB)

tel. 22-826-31-57    (dokumenty do rozliczeń)

 

Dnia 05 czerwca 2013r. odbył się II Dzień Mechanika - prezentacja pdf

ZG SIMP ogłasza XIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH o Dyplom i Nagrodę PREZESA SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej w roku akademickim 2012/2013 więcej ...

Zarząd Główny SIMP wspólnie z Oddziałami Stowarzyszenia organizuje VIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych „Technik Absolwent 2014”. szczegóły w Komunikacie nr 19

ZASADY ORGANIZACYJNE (doc) akcji sprawozdawczo – wyborczej poprzedzającej XXXIII Walny Zjazd Delegatów SIMP (2014r.) zatwierdzone przez Zarząd Główny SIMP na posiedzeniu w dniu 4.10.2013 r.) więcej ...

Konwersatorium nt. "ZASADY ETYKI INŻYNIERA I ICH FUNKCJONOWANIE": informacja o zebraniu plenarnym.pdf, więcej na stronie GSK

Oferta szkolenia Rzeczoznawców SIMP - ubiegających się o specjalność nr 830 - Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów

 

 

 

Wyniki XIV Edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną w krajowych uczelniach technicznych - więcej w Komunikacie nr 20

Fotoreportaże:  80 lecie SIMP

XXXI WZD

 Tablica S. Zbierskiego

XXXII WZD

XXXII WZD

   

 

Wykaz rzeczoznawców SIMP

 

Wykaz specjalności (załącznik nr 4 do Regulaminu) oraz wniosek o dokonanie okresowej weryfikacji

 

Kursy i egzaminy w zakresie substancji kontrolowanych

Jesteś: Licznik odwiedzającym

  

 

 

• Dzień Mechanika • XXXIII WZD • Przetargi • O SIMPie • Władze SIMP • Główny Sąd Koleżeński • Oddziały SIMP • Sekcje i Towarzystwa N-T • Działalność gospodarcza • Rzeczoznawcy SIMP • Wydawnictwa • Energetyczne K.K. • SIMP-organiz.krajowe • SIMP-organiz.międzyn. • Referencje Techniczne • Dokumenty • Certyfikacja •

Ostatnia modyfikacja: 28-10-2014 18:14

Optymalizowane do rozdzielczości 800x600