Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Zarząd Główny
Warszawa
kontakt

Strona główna | Aktualności | Komunikaty | Info | Konkurs SW | Konkurs OTR | Szkolenia | Imprezy | Projekty finansowane z UE

Szukaj:

 Komunikaty Prezesa i Sekretarza Generalnego

 

Lista dyskusyjna


 

 Strony oddziałów:

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH

założone w 1926r. przez prof. Henryka Mierzejewskiego

Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT)

 

00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14a

tel. 22-827-17-68; 22-826-45-55

fax 22-826-03-54

Założyciel SIMP

prof. inż. Henryk Mierzejewski

nowy Statut SIMP
(obowiązuje od 16.X.2010r.)


Zamek SIMP w Rydzynie

Członkostwo w SIMP osób pracujących/mieszkających zagranicą

Polityka Jakości
 

E-mail:

 

simp@simp.pl

 

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł

nasz Prezes

 

Andrzej Ciszewski

 

1942-2014

p.o. Prezesa:

janicki.poznan@wp.pl  

Sekretarz Gen.:

sg@simp.pl  

Sekretariat:

sekretariat@simp.pl  

System Zarz. Jak.:

pelnomocnikSZJ@simp.pl  

Księgowość:

ksiegowosc@simp.pl (200MB)

tel. 22-826-31-57    (dokumenty do rozliczeń)

 

Dnia 05 czerwca 2013r. odbył się II Dzień Mechanika - prezentacja pdf

 

"MMP dostawcą usług dla osób starszych" - projekt systemowy firmy WYG Consulting Sp. z o.o. współpracującej z SIMP więcej ...

ZG SIMP ogłasza XIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH o Dyplom i Nagrodę PREZESA SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej w roku akademickim 2012/2013 więcej ...

Zarząd Główny SIMP wspólnie z Oddziałami Stowarzyszenia organizuje VIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych „Technik Absolwent 2014”. szczegóły w Komunikacie nr 19

ZASADY ORGANIZACYJNE (doc) akcji sprawozdawczo – wyborczej poprzedzającej XXXIII Walny Zjazd Delegatów SIMP (2014r.) zatwierdzone przez Zarząd Główny SIMP na posiedzeniu w dniu 4.10.2013 r.) więcej ...

SIMP Odział w Gorzowie Wlkp. w imieniu organizatorów zaprasza do udziału w VIII  Międzynarodowej Konferencji „Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej” więcej ...

Konwersatorium nt. "ZASADY ETYKI INŻYNIERA I ICH FUNKCJONOWANIE": informacja o zebraniu plenarnym.pdf, więcej na stronie GSK

Oferta szkolenia Rzeczoznawców SIMP - ubiegających się o specjalność nr 830 - Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów

Uchwała XXXII WZD SIMP (z dnia 17.X.2010r.)

 XXXII WZD - fotoreportaż

Ponowna certyfikacja systemu zarządzania jakością

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu na osiągnięcie techniczne roku

XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę magisterską

TECHNIK ABSOLWENT 2013 - wyniki VII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP – dla absolwentów średnich szkół technicznych - szczegóły w Komunikacie nr 18

Wyniki XIII Edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną w krajowych uczelniach technicznych - szczegóły w Komunikacie nr 17

Wyniki VI Edycji Konkursu SIMP na „Najlepsze osiągnięcie techniczne 2011 roku” - szczegóły w Komunikacie nr 15

Wywiad z Andrzejem Ciszewskim - Prezesem SIMP dla Przeglądu Technicznego

Fotoreportaże:  80 lecie SIMP

XXXI WZD

 Tablica S. Zbierskiego
XXXII WZD

 

Wykaz rzeczoznawców SIMP

 

Wykaz specjalności (załącznik nr 4 do Regulaminu) oraz wniosek o dokonanie okresowej weryfikacji

 

 

Kursy i egzaminy w zakresie substancji kontrolowanych

Jesteś: Licznik odwiedzającym

  

 

 

• Dzień Mechanika • XXXIII WZD • Przetargi • O SIMPie • Władze SIMP • Główny Sąd Koleżeński • Oddziały SIMP • Sekcje i Towarzystwa N-T • Działalność gospodarcza • Rzeczoznawcy SIMP • Wydawnictwa • Energetyczne K.K. • SIMP-organiz.krajowe • SIMP-organiz.międzyn. • Referencje Techniczne • Dokumenty • Certyfikacja •

Ostatnia modyfikacja: 08-07-2014 16:01

Optymalizowane do rozdzielczości 800x600